Gene cloning and ligand binding characterization of the odorant-binding protein HvarOBP2  in Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae)
TANG Hao-Yu, LIU Jing-Tao, XIE Jiao-Xin, YI Chao-Qun, LIU Xiao-Xu, ZHANG Yong-Jun, SUN Yang
Acta Entomologica Sinica . 2022, (8): 977 -985 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2022.08.006