Identification of G protein-coupled receptors in the fat body of the female adults of Locusta migratoria (Orthoptera: Acrididae) and their functions in egg development
YUN Jia-Qi, YANG Jie-Bing, XU Hui-Jing, ZHENG Hong-Yuan, ZHOU Shu-Tang
Acta Entomologica Sinica . 2022, (12): 1571 -1581 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2022.12.002