Cloning and analysis of  Pangolin X 3, a key gene transcript variant downstream of the Wnt signaling pathway in the silkworm,  Bombyx mori
WANG Ye-Jing, FU Qiu-Jie, YIN Zi-Qing, HE Hua-Wei
Acta Entomologica Sinica . 2022, (12): 1592 -1597 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2022.12.004