Screening of the interacting proteins of RNA-binding protein RBP9 in the head of Drosophila melanogaster
SHI Jia-Yuan, MA Da, GU Jia-Hui, QIN Sheng, WANG Sheng-Peng, ZHANG Guo-Zheng, LI Mu-Wang, SUN Xia,
Acta Entomologica Sinica . 2022, (12): 1615 -1622 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2022.12.007