Research progress of insect hemocytin
WANG Jing-Jing, HU Hong-Wang, HU Qiong-Bo
Acta Entomologica Sinica . 2022, (12): 1687 -1694 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2022.12.014