Identification of  Panonychus citri  (Acarina: Tetranychidae), an emerging pest mite in the pear orchard in Shandong Province, East China, based on morphological and molecular data
CHEN Tao, LIU Yong-Jie, LI Bo, MEN Xing-Yuan, YIN Shu-Yan
Acta Entomologica Sinica . 2023, (1): 92 -98 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2023.01.012