Transcriptomic analysis of insecticide target and detoxification related genes in  Adoxophyes orana (Lepidoptera: Tortricidae)
SUN Li-Na, ZHANG Huai-Jiang, LIU Xiao-He, QIU Gui-Sheng
Acta Entomologica Sinica . 2020, (4): 470 -481 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2020.04.010